Službena vozila

Datum objave: 05.07.2019. 10:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

750-1-1-58-5-94/19


Broj obavještenja o nabavci 750-1-1-58-3-79/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Mirjana Mihajlović
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

''Nabavka službenih vozila'', referenca 028/19

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

''Nabavka službenih vozila''
referenca 028/19

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Nabavka službenih vozila, tip vozila prema zahtjevanim tehničkim specifikacijama za lot 1, komada (1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Nabavka službenih vozila, tip vozila prema zahtjevanim tehničkim specifikacijama za lot 1, komada (1)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55555,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTO SERVIS NV D.O.O. 4403698210003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55510,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

55510,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55510,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55510,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Nabavka službenih vozila, tip vozila prema zahtjevanim tehničkim specifikacijama za lot 2, komada (1),

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 – Nabavka službenih vozila, tip vozila prema zahtjevanim tehničkim specifikacijama za lot 2, komada (1),

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98290,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUDI CENTAR BANJA LUKA D.O.O. 6 / 7 4400922690009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

98273,50

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

98273,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98273,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98273,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-1-58-5-94/19
PODIJELI: