Softverski alati

Datum objave: 22.06.2021. 13:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

976-1-1-35-5-45/21


Broj obavještenja o nabavci 976-1-1-35-3-27/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Mirza Dinar, 033 580 630
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka software-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka software-a podjeljena na 4 (četiri) lota: LOT 1: Nabavka software-skih alatat, LOT 2: Nabavka/izrada web aplikacije
“E-InfoPult”, LOT 3: Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć” i LOT 4: Nabavka/izrada “web module-a On-Line
uvjerenja”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
  72265000-0 Usluge konfiguracije programske podrške
  72243000-0 Usluge programiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka software-skih alatat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka software-skih alatat

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72265000-0 Usluge konfiguracije programske podrške


II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nabavka softverskih alata

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEXIS D.O.O. SARAJEVO 4202629310009 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


2000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
976-1-1-35-5-45/21
PODIJELI: