Specijalno sanitetsko vozilo

Datum objave: 29.12.2016. 10:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

511-1-1-212-5-40/16Broj obavještenja o nabavci 511-1-1-212-3-30/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO
ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
IDB/JIB 4200389180002
Kontakt osoba Ajša Mušović
Adresa Nahorevska 195
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-820
Faks (033) 250-821
Elektronska pošta info@kjudom.ba
Internet adresa www.kjudom.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka specijalnog sanitetskog vozila za potrebe korisnika KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je specijalno sanitetsko motorno vozilo sa ležajem-nosilima za jednog ležećeg pacijenta, utovarnom
rampom na zadnjem dijelu vozila i dodatnim mjestima za pričvršćivanje dvoja invalidska kolica za potrebe rada KJU "Dom za
socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114121-3 Sanitetska vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 KOM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa: ulica Nahorevska broj 195, općina Centar, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STARLINE D.O.O. SARAJEVO 4201823260008 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

119950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

119950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

119950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
511-1-1-212-5-40/16
PODIJELI: