Spirometar i olovna kecelja

Datum objave: 03.09.2021. 10:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

29-1-1-85-5-103/21Broj obavještenja o nabavci 29-1-1-85-3-88/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radiološke opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radiološke opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Panel set za stanadrdnu radiografiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Panel set za stanadrdnu radiografiju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ugovorenog roka isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokaliteti ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BERG DOO 4200617230007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


120000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Spirometar i olovna kecelja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Spirometar i olovna kecelja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ugovorenog roka isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokaliteti ugovornog organa

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDICAL D.O.O. 4227010880008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


13700,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

13700,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13700,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13700,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-1-1-85-5-103/21
PODIJELI: