Špric boce

Datum objave: 15.01.2016. 12:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-109-9-4/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-109-5-3/16, 617-1-1-109-5-52/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-sanitetski i potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Rukavice nesterilne, lateks

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Rukavice nesterilne, lateks, veličina S
2 Rukavice nesterilne, lateks, veličina M
3 Rukavice nesterilne, lateks, veličina L

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21060,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2015. - 14.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15080,00 20.12.2015. MIPEX d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-Rukavice PVC

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rukavice PVC

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SANAM STYRKA 4200253360007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.8.2015. - 17.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18,00 24.8.2015. SANAM STYRKA
5 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Parafin čvrsti,tačka topljenja 54-58 °C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin čvrsti, tačka topljenja 54-58 °C

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1400,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
6 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Parafin tečni (Ph.Eur.)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin tečni (Ph.Eur.)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1800,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
7 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Terapeutska traka za aplikaciju prema “easy tape" metodu, dimenzije 5 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Terapeutska traka za aplikaciju prema “easy tape" metodu, dimenzije 5 cm x 5 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CustomerCare24 d.o.o. 4403747790002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3900,00 18.8.2015. CustomerCare24 d.o.o.
8 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Trodjelne šprice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Trodijelne šprice 5 ml, bez igle.
2. Trodijelne šprice 10 ml, bez igle.
3. Trodijelne šprice 20 ml, bez igle.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Wellmedic d.o.o. Gradiška 4402609350003 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5766,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5216,00 25.8.2015. "Wellmedic" d.o.o. Gradiška


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Hirurški skalpel sa prevencijom “efekta lijevka".

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški skalpel, broj 10, sa prevencijom "efekta lijevka".
2 Hirurški skalpel, broj 11, sa prevencijom "efekta lijevka".
3 Hirurški skalpel, broj 12, sa prevencijom "efekta lijevka".
4 Hirurški skalpel, broj 15, sa prevencijom "efekta lijevka".
5 Hirurški skalpel, broj 18, sa prevencijom "efekta lijevka".
6 Hirurški skalpel, broj 20, sa prevencijom "efekta lijevka".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1728,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 215,60 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Neurološki čekić, promjer glave 2,5 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Neurološki čekić, promjer glave 2,5 cm.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
13 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Medicinska lopata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska lopata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

511,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 365,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
14 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Medicinska guska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska guska

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

328,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 82,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
15 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Špric boce

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Špric boca 250 ml
2 Špric boca 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1195,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 343,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

660,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 132,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
18 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Stetoskop internistički

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stetoskop internistički

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 100,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
19 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 200,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
20 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19-Mikulić traka za kontrolu suve sterilizacije dužine min. 50 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikulić traka za kontrolu suve sterilizacije dužine min. 50 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 110,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
21 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20-Usnici papirni za spirometar.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usnici papirni za spirometar.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

175,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 175,00 13.8.2015. Stepmed
22 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25-Kaljače PVC.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kaljače PVC

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 400,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
23 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2015. - 20.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30,00 28.8.2015. CO.MEDPROM D.O.O.
24 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Uretralni kateteri, PVC.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Uretralni kateteri, PVC.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

310,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2015. - 20.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 310,00 28.8.2015. CO.MEDPROM D.O.O.
25 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28-Vazelin bijeli (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vazelin bijeli (Ph.Eur).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 440,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
26 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Talk (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Talk (Ph.Eur).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 350,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
27 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 31-Gel za ultrazvuk

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Gel za ultrazvuk.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

199,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2015. - 20.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 199,00 28.8.2015. CO.MEDPROM D.O.O.
28 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 32-Formaldehid, rastvor 36-38%.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Formaldehid, rastvor 36-38% .

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
29 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 33-Etanol 96%.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Etanol 96%.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7700,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
30 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 34-Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 840,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
31 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 35-Sredstvo za dezinfekciju kože.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju kože.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 300,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
32 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 36-Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 200,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
33 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 39-Sredstvo za dezinfekciju instrumenata.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju instrumenata.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7050,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7050,00 20.8.2015. SPEKTROLAB d.o.o.
34 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 42-Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

640,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 256,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
35 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 43-Inhalator kompresorski.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inhalator kompresorski.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

404,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 202,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
36 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 44-Otoskop sa najmanje tri nastavka.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otoskop sa najmanje tri nastavka.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 145,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
37 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 45-Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

345,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 345,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
38 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 46-Aneroidni mjerač krvnog pritiska, Ø 60 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Aneroidni mjerač krvnog pritiska, Ø 60 mm.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3000,00 13.8.2015. Stepmed
39 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 47-Toplomjer aksilarni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer aksilarni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

276,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
40 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 48-Toplomjer digitalni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer digitalni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 250,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
41 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 54-Hvataljke hirurške

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Hvataljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 14 cm
1. Hvataljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 16 cm
1. Hvataljka po Kelly-ju, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužine 14 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

505,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 505,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 55-Makaze hirurške

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Makaze hirurške, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm
2 Makaze hirurške, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm
3 Makaze hirurške, ravne, tupo-šiljate, dužine 11-14 cm
4 Makaze hirurške, ravne, tupo-šiljate, dužine 15-17 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

179,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 179,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 56-Elektrode sterilne, za jednokratnu upotrebu.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elektrode sterilne, za jednokratnu upotrebu.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

637,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 255,00 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla
2 382,50 28.9.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 57-Jednokratna neutralna elektroda.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratna neutralna elektroda.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

113,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 56,95 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla
2 56,95 28.9.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 61-Jednokratni sistem crijeva.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratni sistem crijeva.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13200,00 13.8.2015. Stepmed
50 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 62-Vata sanitetska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vata sanitetska, sastav: pamuk 100%

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2301,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2301,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
51 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 63-Celulozna vata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Celulozna vata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3472,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 868,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
52 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 64-Zavoj kaliko

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 6 cm x 5m
2 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 8 cm x 5m
3 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 10 cm x 5m
4 Zavoj kaliko, utkani rub, dimenzije 12 cm x 5m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5203,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5203,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 65-Zavoj za fiksiranje, elastični.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 6 cm x 4 m
2.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 8 cm x 4 m
3.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 10 cm x 4 m
4.Zavoj za fiksiranje, elastični, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzije 12 cm x 4 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2218,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2218,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 66-Zavoj, dugoelastični kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16400,00 13.8.2015. Stepmed
57 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 67-Zavoj, dugoelastični, kompresivni,kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2239,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1119,60 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
58 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 68-Zavoj kratkoelastični, kompresivni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 8 cm x 5 m
2 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 10 cm x 5 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1424,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 712,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
2 712,00 10.11.2015. MIPEX d.o.o.
59 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 69-Pjenasti povoj za polaganje ispod limfoloških i fleboloških kompresivnih zavoja, dimenzije 10 cm x 0,3
cm x 2,5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pjenasti povoj za polaganje ispod limfoloških i fleboloških kompresivnih zavoja, dimenzije 10 cm x 0,3 cm x 2,5
m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CustomerCare24 d.o.o. 4403747790002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 350,00 18.8.2015. CustomerCare24 d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 70-Gipsani podlošci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Gipsani podlošci dimenzije 6 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
2.Gipsani podlošci dimenzije 10 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
3.Gipsani podlošci dimenzije 15 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
4.Gipsani podlošci dimenzije 20 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4379,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1915,50 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 71-Flaster mikroporozni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Flaster hipoalergijski mikroporozni, netkani tekstil, dimenzije min. 2,5 cm x 9 m
2.Flaster hipoalergijski mikroporozni, netkani tekstil, dimenzije min. 5 cm x 9 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

998,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 998,16 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 72-Flaster cink-oksidni (“svileni").

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije min. 2,5 cm x 5 m
2.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije najmanje 5 cm x 5 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3246,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1509,45 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 73-Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2325,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1162,80 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
68 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 74-Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1163,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 581,70 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
69 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 75-Sterilne komprese

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Sterilne komprese, dimenzije min. 7 cm x 7 cm, sa najmanje 8 slojeva
2.Sterilne komprese, dimenzije min. 10 cm x 10 cm, sa najmanje 8 slojeva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

209,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 88,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
2 121,00 10.11.2015. MIPEX d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 76-Vazelinske komprese

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 15 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

342,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 74,40 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 77-Kompresa sterilna parafinska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 20 cm
2.Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 30 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

740,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 185,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 78-Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 7 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna parafinska, dimenzije min. 10 cm x 7 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 38,00 13.8.2015. Stepmed
76 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 79-Kalcijum-alginat kompresa, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalcijum-alginat kompresa, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1575,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 630,00 13.8.2015. Stepmed
77 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 80-Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4950,00 13.8.2015. Stepmed
78 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 81-Kompresa sterilna sa aktivnim ugljem i srebrom dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna sa aktivnim ugljem i srebrom dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 340,00 13.8.2015. Stepmed
79 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 82-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 15 cm x 15 cm
3 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6270,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2640,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 83-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 5 cm x 10
cm
2 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 15 cm x 15
cm
3 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (tanki) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 20 cm x 20
cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4400,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 84-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (border) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 14 cm x
14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (border) sa poliuretanskim nosačem, dimenzije min. 14 cm x 14 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 310,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 85-Kompresa sa gelom iz CMC (karboksimetilceluloza) polimera

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sa gelom iz CMC polimera, propilenglikola i vode, sterilna, dimenzije min. 5 cm x 7,5 cm
2 Kompresa sa gelom iz CMC polimera, propilenglikola i vode, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 260,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 86-Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3920,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1960,00 13.8.2015. Stepmed
88 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 87-Kompresa poliuretanska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije min. 10 cm x 10
cm
2 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije najmanje 15 cm
x 20 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8740,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4225,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 88-Kompresa sa PHMB (poliheksametilen bigvanid)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 5 cm x 5 cm
2 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7950,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5550,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 89-Kompresa sterilna-transparentni poliuretanski film

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-transparentni semipermeabilni poliuretanski film, dimenzije min. 6 cm x 7 cm
2 Kompresa sterilna-transparentni semipermeabilni poliuretanski film, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

230,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 115,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 91-Kompresa sterilna višeslojna, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kompresa sterilna višeslojna, dimenzije min. 10 cm x 12 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 75,00 13.8.2015. Stepmed
95 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 92-Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
96 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 93-Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6,20 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
97 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 94-Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

77,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 25,90 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
98 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 95-Pamučni cjevasti povoj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Pamučni cjevasti povoj, veličina 7, dužina 20 m
2 Pamučni cjevasti povoj, veličina 9, dužina 20 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2160,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1080,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 96-Hirurški mantil

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški mantil, dužine 130 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima
2 Hirurški mantil, dužine 150 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12490,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8500,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 97-Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 425,00 13.8.2015. Stepmed
103 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 98-Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70,00 13.8.2015. Stepmed
104 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 99-Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITALGROUP Sarajevo 4200552600006 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

742,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2015. - 13.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 330,00 27.8.2015. ITALGROUP Sarajevo
105 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 101-Aspiracioni set, tip Yankauer

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 6 mm
2 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 8 mm
3 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 10 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5814,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2408,00 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla
2 396,00 28.9.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 102-Redon dren

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Redon dren br. 12
2 Redon dren br. 14
3 Redon dren br. 16

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1125,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 270,00 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 103-Rolna za sterilizaciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 200 mm
2 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 300 mm
3 Rolna za sterilizaciju dimenzije min. 200 m x 400 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1908,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 831,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 104-Esmarhova poveska automatska sa kopčom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Esmarhova poveska automatska sa kopčom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SANAM STYRKA 4200253360007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.8.2015. - 17.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 65,00 24.8.2015. SANAM STYRKA
112 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 105-Sintetski resorptivni upredeni konac,, poliglikolna kiselina, obložen glukonatom, USP 4/0, dužina
konca min. 70 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 25-27 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski resorptivni upredeni konac, poliglikolna kiselina, obložen glukonatom, USP 4/0, dužina konca min.
70 cm, jedna okrugla igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga, dužina igle 25-27 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

601,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 601,20 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 106-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni konac, USP 4/0, dužina konca min. 70
cm, jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 25-30 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni konac, USP 4/0, dužina konca min. 70 cm,
jedna kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 25-30 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux d.o.o. Tuzla 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

415,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 415,80 21.8.2015. Medicallux d.o.o. Tuzla


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 109-Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 2, dužina min. 70 cm, jedna
kožna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Žičani šav, neresorptivni, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, USP 2, dužina min. 70 cm, jedna kožna igla,
zakrivljenost igle 3/8 kruga, dužina igle 48-60 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2015. - 20.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 166,00 28.8.2015. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 111-Tabletirani NaCl

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani NaCl

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 120,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
119 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 113-Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2200,00 20.8.2015. DERBY TRADE D.O.O.
120 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 116-Zavoj za fiksiranje, elastični, dimenzije 4 cm x 4 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj za fiksiranje, elastični, dimenzije 4 cm x 4 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 55,00 21.8.2015. MIPEX d.o.o.
121 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 119-Igla promjera 3 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Igla promjera 3 mm, graduisana na svakih 5 mm, lopatičastog vrha, koja služi kao vodič za kanulirani borer pri
izvođenju ligamentoplastike

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 95,00 13.8.2015. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 122-Višekratni autoklavirajući provodnik za hladno svjetlo, dužine min. 2 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Višekratni autoklavirajući provodnik za hladno svjetlo, dužine min. 2 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 900,00 13.8.2015. Stepmed
124 / 126  


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 125-Žica za serklažu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 0,9 mm, dužine min. 5 m
2 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 1,2 mm, dužine min. 5 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 48,00 13.8.2015. Stepmed

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-109-9-4-16.pdf
PODIJELI: