Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2019. i 2020.godinu

Datum objave: 11.11.2020. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

238-1-1-761-9-189-238/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 238-1-1-761-5-1/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke -
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2019. i 2020.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22410000-7 Marke


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BLICDRUK DOO SARAJEVO 4200108780006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
92480,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2019. - 12.1.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.1.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 46240,00 20.1.2020. BLICDRUK DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-761-9-189-238/20
PODIJELI: