Stomatološke plombe

Datum objave: 25.10.2016. 14:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

87-1-1-118-5-105/16Broj obavještenja o nabavci 87-1-1-118-3-91/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB 4400379180003
Kontakt osoba Sonja Grgić
Adresa Srpske vojske 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 415-111
Faks (055) 415-190
Elektronska pošta domzdravljabijeljina@gmail.com
Internet adresa www.dzbijeljina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka stomatološkog potrošnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141800-8 Zubarski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki lijekovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zaključivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14995,52

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14995,52

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14995,52

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14995,52

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi i potrošni materijal za opštu stomatologiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Reagensi i potrošni materijal za opštu stomatologiju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zaključivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14995,97

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14995,97

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14995,97

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14995,97

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološke plombe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološke plombe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141810-1 Materijali za zubne ispune

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od zaključivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,MEDICOM,, D.O.O. 4400441670004 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21952,56

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

21952,56

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21952,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21952,56

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
87-1-1-118-5-105/16
PODIJELI: