Stručne knjige i literatura

Datum objave: 16.02.2021. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 14.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 05-16-4-841-3/20

Mostar, 14.12.2020. godine

 

Temeljem čl. 70 st[l), (3] i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/149 i čl. 5 st(2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. godine, ombudsman Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, d o n o s i

 

ODLUKU

o odabiru cijene

 

I

 

Odabire se ponuditelj Školska naklada d.o.o. za nabavu stručnih knjiga i literature za potrebe Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (dalje u tekstu: Institucija), Ul. Kneza Domagoja bb., Mostar, nakon provedenog postupka nabave pute izravnog sporazuma u vrijednosti od 406,48 KM (bez uračunatog PDV-a).

 

II

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 01-16-4-841/20 od 11.12.2020. godine pokrenut je postupak javne nabave stručnih knjiga i literature za potrebe Institucije putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave je iznosila 427,35 KM (bez PDV-a).

 

Institucija je istražila tržište i procijenila vrijednost nabave temeljem podataka o tržišnim cijenama koje su neposredno utvrđene, te odlučila krenuti u nabavu kako je i navedeno dispozitivu.

 

http://www.ozp.gov.ba/upload/Odluka%20o%20pokretanju%20izravnog%20sporazuma%20u%20svrhu%20nabave%20stru%C4%8Dnih%20knjiga%20i%20literatura.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: