Stručni časopisi za 2021. godinu

Datum objave: 10.02.2021. 14:16 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

VRHOVNI SUD

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 070—0—Su—21—000118

Sarajevo, 03.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/2014) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Su-I4-001254 od 18.12.2014.godine, predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, donosi:

 

ODLUKU

o nabavci putem direktnog sporazuma

 

I

 

1. Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke koja je predmet ove odluke je član 90. Zakona o javnim nabavkama.

2. Predmet    javne nabavke je nabavka stručnih časopisa za 2021. godinu za Odsjek za finansijske i računovodstvene poslove i to „Finansijski propisi i praksa“, pisano izdanje.

3. Procijenjena  vrijednost navedenih roba iznosi ukupno 200,00 KM bez PDV-a.

4. Nabavka   časopisa iz tačke I stav 2, će se finansirati iz raspoloživih budžetskih sredstava Vrhovnog suda, sa pozicije 6139.

5. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine će putem direktnog sporazuma nabaviti stručne časopise za 2021. godinu za Odsjek za finansijske i računovodstvene poslove i to „Finansijski propisi i praksa“ od dobavljača „FIRCON“ d.o.o. Mostar, u ukupnom iznosu od 200,00 KM bez PDV-a, a sa PDV-om u iznosu od 234,00 KM.

 

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odsjek za finansijske i računovodstvene poslove Vrhovnog suda. 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Budući da postoji potreba za nabavkom robe, navedenih iz tačke I izreke Odluke i da je vrijednost navedene robe manja od 6.000,00 KM bez PDV-a, a na osnovu pribavljenih ponuda, odlučeno je da se nabavka izvrši putem direktnog sporazuma sa dobavljačem „FIRCON“ d.o.o. Mostar, čija ponuda je najpovoljnija.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u izreci odluke.

 

Dostaviti:

1. Odsjeku za finansijske i računovodstvene poslove

2. Komisiji za nabavke

3. sekretaru suda

4. spis predmeta

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: