Stručno usavršavanje

Datum objave: 07.10.2016. 13:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.10.2016.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1269-0-2-16-11-31/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
IDB/JIB 4209432200001
Kontakt osoba Merima Handžar
Adresa Ul.Josipa Šibera bb
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 817-110
Faks (035) 821-350
Elektronska pošta nabavke@dzgradacac.com
Internet adresa www.dzgradacac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gradačac

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga stručnog usavršavanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabvaka usluga stručnog usavršavanja - "Arhivska praksa 2016."

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor se zaključuje za realizaciju usluga stručnog usavršavanja na temu "Arhivska praksa 2016."

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona 4209617160006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1269-0-2-16-11-31/16
PODIJELI: