Svjetleće reklame

Datum objave: 10.07.2020. 14:57 / Izvor: Akta.ba, 09.07.2020.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

 

Broj: 288-10-SH/20

Datum: 12.03.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama Lutrije BiH br. 2805/19 od 17.09.2019. godine, i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br. 288-9-SH/20 od 10.03.2020. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponude za javnu nabavku br. 028/20 od 21.02.2020. godine

 

1. Kao najpovoljniji ponuđač po konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku br. 028/20, objavljenom na portalu javnih nabavki BiH pod brojem 523-7-1-38-3-22/20 dana 21.02.2020. godine, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, za nabavku roba, svjetleće reklame za potrebe Lutrije BiH, izabrana je slijedeća firma:

„MАХ MEDIA" d.o.o. Sarajevo, sa cijenom od 28.904,00 KM bez PDV-a

2. Ponuđač iz stava 1. ove odluke rangiran je na prvo mjesto rang liste uz primjenu kriterija «najniža cijena««.

3. Izabranom ponuđaču ponuditi dodjelu ugovora o nabavci.

4. Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne 1 opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5. Ponuđači koji su učestvovali u postupku nadmetanja mogu, radi zaštite svojih prava, izjaviti žalbu Ugovornom organu na način i u roku koji je propisan čl. 99-101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

6. Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te Pravilnikom o javnim nabavkama Lutrije BiH.

7. Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: