Svježe voće i povrće

Datum objave: 26.08.2021. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1195-1-1-50-5-3/21


Broj obavještenja o nabavci 1195-1-1-50-3-2/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR "ZAŠTITI ME" BANJA LUKA
IDB/JIB 4401575220001
Kontakt osoba Goran Ćejić
Adresa Poljokanov park bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 201-708
Faks (051) 201-007
Elektronska pošta zastiti@inecco.net
Internet adresa www.zastitime.info

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe, mlinarsko-pekarskih proizvoda, svježeg voća i povrća i mesa
i mesnih prerađevina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe, mlinarsko-pekarskih proizvoda, svježeg voća i povrća i mesa
i mesnih prerađevina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Prehrambeno-kolonijalna roba

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24910,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVO-TEKS DOO 4400860300004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23833,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23833,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23833,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23833,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 Mlinarsko-pekarski proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka mlinarsko-pekarskih proizvoda.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612500-6 Pekarski proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8180,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVO-TEKS DOO 4400860300004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7063,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7063,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7063,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7063,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 Svježe voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka svježeg voća i povrća.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10760,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVO-TEKS DOO 4400860300004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8866,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8866,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8866,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8866,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 Meso i mesne prerađevine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka mesa i mesnih prerađevina.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24380,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVO-TEKS DOO 4400860300004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23113,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23113,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23113,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23113,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1195-1-1-50-5-3/21
PODIJELI: