Tehnička potpora za održavanje licenci Informacionog sustava za planiranje i upravljanje proračunom institucija Bosne i Hercegovine aplikativnog softvera (BPMIS)

Datum objave: 04.10.2016. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.10.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

730-4-2-46-5-40/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB 4200308360001
Kontakt osoba Jelena Šekara
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-108
Faks (033) 703-146
Elektronička pošta jsekara@mft.gov.ba
Internet adresa www.mft.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tehnička potporaza održavanje licenci Informacionog sustava za planiranje i upravljanje proračunom institucija Bosne i
Hercegovine aplikativnog softvera (BPMIS)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička potporaza održavanje licenci Informacionog sustava za planiranje i upravljanje proračunom institucija Bosne i
Hercegovine aplikativnog softvera (BPMIS)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312610-4 Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumnetaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AvaCom Group d.o.o. Mostar 4227150030039 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

33192,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33192,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33192,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Ugovorno je tijelo, u skladu s člankom 21. stavkom (1) točkom c) Zakona o javnim nabavama, donijelo Odluku o pokretanju
pregovaračkog postupka bez objave obavijesti zato što se radi o ekskluzivnim pravima koja proizlaze iz licencija, te je jedina
mogućnost da se s vlasnikom licencija provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi za održavanje
istih.
Naime, Informacioni sustav za planiranje i upravljenje proračunom institucija Bosne i Hercegovine (BPMIS sustav) koji koristi
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine je zasnovan na softverskom rješenju koje je razvio Konzorcij: SRC
sistemska integracija d.o.o. iz Beograda, Republika Srbija, SRC.SL d.o.o. iz Ljubljane, Republika Slovenija i Avacom Group
d.o.o. iz Mostara, Bosne i Hercegovine. Odnosno, vlasnik navedenog softverskog rješenja je Konzorcij.
Izjavom od 15.4.2016. godine Konzorcij, kao vlasnik softverskog rješenja za Informacioni sustav za planiranje i upravljenje
proračunom institucija Bosne i Hercegovine je kompaniju Avacom Group d.o.o. iz Mostara, Bosne i Hercegovine ovlastio kao
jedinu ovlaštenu za prodavanje i održavanje licencija navedenog softverskog rješenja na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Na temelju gore navedenog, a kako je Avacom Group d.o.o. jedina kompanija koja može pružiti traženu uslugu, potrebno je
provesti Pregovarački postupak bez objavljivanja obavjesti o nabavi.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

AvaCom Group d.o.o. Mostar

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
730-4-2-46-5-40/16
PODIJELI: