Tehnički pregled vozila PS Maglaj

Datum objave: 28.12.2016. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

488-0-2-4-7-107/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge tehničkog pregleda vozila PS Maglaj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge tehničkog pregleda vozila PS Maglaj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 350,00 6.6.2016. "Sjaj" d.o.o. Maglaj

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-0-2-4-7-107/16
PODIJELI: