Tekstil za djecu

Datum objave: 18.08.2021. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-1-146-5-301/21


Broj obavještenja o nabavci 1255-1-1-146-3-114/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Vladana Javorac
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2627-1/21 od 24.02.2021. godine radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali
Dodatni predmet(i) 39500000-7 Tekstilni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2627-1/21 od 24.02.2021. godine radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Posteljina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Dvanaest beba bb, istovareno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 6 NOVEMBAR 4 / 10 4400237550008 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

77340,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51576,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82998,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nakon provedene E-aukcije u dijelu za Lot 1 - Posteljina (zakazane dana 18.05.2021. godine za 21.05.2021. godine u 10,00
časova u trajanju od 10 minuta) i na osnovu Izvještaja o toku i završetku E-aukcije za Lot 1 Komisija je kao najpovoljniju
ocijenila ponudu ponuđača „INTER-COM“ d.o.o. Zenica, Ul. Vrandučka 71B, čija je početna cijena ponude bez PDV-a iznosila
51.576,00 KM, a nova i konačna ukupna vrijednost ponude bez uračunate stope PDV-a u iznosu od 51.576,00 KM bez PDV-a.
Međutim, Izabrani ponuđač „INTER-COM“ d.o.o. Zenica je u pisanoj formi dostavio Obavještenje o odustajanju dijela
predmetne odluke za dodjelu postupka u dijelu za Lot 1 (Posteljina) broj: 02-06-2021 od 02.06.2021. godine, a sve u skladu
sa članom 72. stav (3) tačka (c).
Uzimajući u obzir, utvrđeno činjenično stanje, ugovorni organ je, u skladu sa članom 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim
nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), kojom je propisano, da Ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom
ponuđaču čija ponuda je po rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač u
pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, te ugovor dodijelio drugorangiranom ponuđaču „6. Novembar“ d.o.o. Zvornik, Ul.
Vuka Karadžića 148.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2627-1/21 od 24.02.2021. godine radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tekstil za djecu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Dvanaest beba bb, istovareno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 6 NOVEMBAR 7 / 10 4400237550008 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2627-1/21 od 24.02.2021. godine radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Štep deke i jastuci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali


II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Dvanaest beba bb, istovareno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 9 / 10 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

24475,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24475,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-146-5-301/21
PODIJELI: