Tekuće održavanje i sanacija lokalnih puteva

Datum objave: 13.12.2017. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.12.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1133-1-3-76-9-43/17Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1133-1-3-76-5-28/17
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400503020001
Kontakt osoba Jadranka Gluhovic
Adresa Andrićgrad b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-892
Faks (058) 620-602
Elektronska pošta javnenabavke@teol.net
Internet adresa www.opstinavisegrad.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tekuće održavanje i sanacija lokalnih puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Omorika a.d. 4440049410000 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
104044,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.9.2017. - 31.12.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.9.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 31905,00 19.9.2017. Omorika a.d.
2 38814,00 12.10.2017. Omorika a.d.
3 33325,00 16.11.2017. Omorika a.d.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1133-1-3-76-9-43/17
PODIJELI: