Telekomunikacione usluge za potrebe Opštinske uprave u 2018. godini

Datum objave: 21.06.2018. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2018.

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

OPŠTINE NOVI GRAD

ZA 2018. GODINU

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Red. broj

Broj predmeta

 Opis i oznaka po JRJN

Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Vrsta postupka

Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma
(Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum

izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon
učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

01-404-94/17

Telekomunikacione usluge za potrebe Opštinske uprave u 2018. godini

JRJN:64200000-8

Izuzeće od primjene Zakona  

"M:tel" a.d. Banja Luka JIB:4400964000002

Vrijednost (bez PDV-a): 28.416,45KM

Period trajanja/Rok izvršenja: 31.12.2018.

Rok plaćanja: datum naznačen na računu

   

03.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

  Realizacija u toku

 

        

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: