Tokarna roba i usluge

Datum objave: 24.07.2020. 08:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

585-1-1-44-5-44/20


Broj obavještenja o nabavci 585-1-1-44-3-35/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Ahmed Odobašić
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2020. - 22.7.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA TOKARENE ROBE I USLUGA


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA TOKARENE ROBE I USLUGA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262670-8 Obrada metala


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Tehnička specifikacija – sastavni dio tenderske dokumentacije, obrazac za cijenu ponude, i data je u aneksu 3. U tehničkoj
specifikaciji je Uguvorni organ naveo minimalne prihvatljive zahtjeve u pogledu kvalitete i ostalh osobina.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krečanska 1, 75000 Tuzla, magacin ''Centralnog grijanja'' d.d. Tuzla.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 ROK ISPORUKE I IZVRŠENJA USLUGE 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OBRTNIČKA DJELATNOST ''METAL- 4309476570005 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

59945,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59945,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59945,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-1-44-5-44/20
PODIJELI: