Toneri i kertridži, marke Lexmark

Datum objave: 25.01.2022. 16:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1161-1-1-186-9-2-1161/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1161-1-1-186-5-51/20, 1161-1-1-186-5-52/20
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
IDB/JIB 4403462520001
Kontakt osoba Olga Mičić
Adresa Nikole Tesle 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 326-376
Faks (057) 342-799
Elektronska pošta esikalo@sipa.gov.ba
Internet adresa www.sipa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sukcesivna isporuka tonerai kertridža za uređaje marke HP, OKI, Canon, Brother, Toshiba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna isporuka tonera i kertridža prema tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim računara, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALF-OM 4400810890005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.12.2020. - 12.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.12.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1021,90 15.1.2021. ALF-OM
2 3921,38 12.2.2021. ALF-OM
3 4621,95 16.4.2021. ALF-OM
4 2474,66 13.9.2021. ALF-OM


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sukcesivna isporuka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža marke Lexmark

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna isporuka prema tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim računara, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEFTER DOO SARAJEVO 4200303990007 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78555,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.12.2020. - 12.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.12.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 449,10 8.2.2021. DEFTER DOO SARAJEVO
2 5266,21 16.4.2021. DEFTER DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1161-1-1-186-9-2-1161/22
PODIJELI: