Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

Datum objave: 26.06.2015. 11:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1086-1-1-2-5-33/15Broj obavještenja o nabavci 1086-1-1-2-3-2/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Siniša Mirković i LJiljana Erdelić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter za potrebe Javne
ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne


II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Roba će se isporučiti na adresu Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, 76 300
Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke u danima 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđačaJedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Mojić doo Bijeljina 4400376750003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12478,05

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12478,05

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13755,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Roba će se isporučiti na adresu Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, 76 300
Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Način plaćanja 20,00 %
2 Cijena 60,00 %
3 Rok isporuke u danima 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđačaJedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 d.o.o. N-COPY Dvorovi 4403769680006 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4884,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

7

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4884,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8866,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-1-2-5-33-15.pdf
PODIJELI: