Topli i hladni napici

Datum objave: 16.01.2020. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-17-9-17/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-17-5-19/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA
IDB/JIB 4209419950000
Kontakt osoba Olivera Bradvić
Adresa Mije Keroševića broj 20/Pisarnica Rudarska 57
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-393
Faks (035) 369-394
Elektronska pošta mintts@tk.kim.ba
Internet adresa www.vlada.kim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka toplih i hladnih napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici
Dodatni predmet(i) 15321000-4 Voćni sokovi
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX DOO BANOVIĆI 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1312,67

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.8.2017. - 31.8.2019.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.8.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,74 8.2.2019. REDEX DOO BANOVIĆI
2 82,69 9.5.2019. REDEX DOO BANOVIĆI
3 26,30 13.8.2019. REDEX DOO BANOVIĆI

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-17-9-17/20
PODIJELI: