Topli i hladni napitci

Datum objave: 28.01.2019. 14:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2019.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:28.1.2019. u 13:22GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-17-9-7/19


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-17-5-19/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PRIVREDE
IDB/JIB 4210313720003
Kontakt osoba Amela Bećirović
Adresa Rudarska 57
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-327
Faks (035) 369-332
Elektronska pošta mp@tk.kim.ba
Internet adresa www.vlada.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka toplih i hladnih napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici
Dodatni predmet(i) 15321000-4 Voćni sokovi
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX DOO BANOVIĆI 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2177,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.8.2017. - 31.8.2019.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.8.2017.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 91,86 26.2.2018. REDEX DOO BANOVIĆI
2 164,35 5.6.2018. REDEX DOO BANOVIĆI
3 91,87 25.9.2018. REDEX DOO BANOVIĆI
4 337,78 12.12.2018. REDEX DOO BANOVIĆI

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-17-9-7/19
PODIJELI: