Topli i hladni napitci

Datum objave: 04.01.2017. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1116-1-1-17-9-1/17Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1116-1-1-17-5-31/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209792080007
Kontakt osoba Amna Hatunić
Adresa Rudarska 72
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 282-128
Faks (035) 282-697
Elektronska pošta kuiptk@bih.net.ba
Internet adresa www.kuiptk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka toplih i hladnih napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici
  15321000-4 Voćni sokovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA 4209252300008 Gračanica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6815,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.8.2015. - 18.8.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 232,20 12.1.2016. BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA
2 118,80 4.4.2016. BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA
3 76,68 7.7.2016. BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA
4 184,14 22.9.2016. BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA
5 184,50 23.11.2016. BOSNA-KOM. doo. GRAČANICA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-17-9-1/17
PODIJELI: