Transport izbornog materijala, za Lokalne izbore 2020. godine, kao i usluga transporta izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma

Datum objave: 23.07.2020. 13:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

794-1-2-80-5-14/20


Broj obavještenja o nabavci 794-1-2-80-3-5/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba ZLATA KOKOROVIĆ
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.7.2020. - 22.7.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka usluga transporta izbornog materijala, za Lokalne izbore 2020. godine, kao i usluga
transporta izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma


Predmet ovog postupka je nabavka usluga transporta izbornog materijala, za Lokalne izbore 2020. godine, kao i usluga
transporta izbornog materijala za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60161000-4 Usluge prevoza paketa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na kojem će se pružati usluge: iz skladišta Centralne izborne komisije BiH, Kasindolskog bataljona, Istočno Sarajevo
u izborne komisije po opštinama u BiH i nazad u skladu sa elementima koji su navedeni u tehničkim i količinskim
specifikacijama.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OGL DOO 4202173240003 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87899,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

87899,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87899,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87899,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
794-1-2-80-5-14/20
PODIJELI: