Trodjelne šprice

Datum objave: 19.01.2017. 10:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-109-9-16/17


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-109-5-3/16, 617-1-1-109-5-52/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba-sanitetski i potrošni materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Rukavice nesterilne, lateks

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Rukavice nesterilne, lateks, veličina S
2 Rukavice nesterilne, lateks, veličina M
3 Rukavice nesterilne, lateks, veličina L

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIPEX d.o.o. 4401707660006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21060,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2015. - 14.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.12.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5980,00 18.5.2016. MIPEX d.o.o.


1 5980,00 18.5.2016. MIPEX d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Parafin čvrsti,tačka topljenja 54-58 °C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin čvrsti, tačka topljenja 54-58 °C

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 840,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 5 / 67


1 840,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Trodjelne šprice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1. Trodijelne šprice 5 ml, bez igle.
2. Trodijelne šprice 10 ml, bez igle.
3. Trodijelne šprice 20 ml, bez igle.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Wellmedic doo 4402609350003 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5766,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 550,00 8.8.2016. Wellmedic doo


1 550,00 8.8.2016. Wellmedic doo


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Hirurški skalpel sa prevencijom “efekta lijevka".

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški skalpel, broj 10, sa prevencijom "efekta lijevka".
2 Hirurški skalpel, broj 11, sa prevencijom "efekta lijevka".
3 Hirurški skalpel, broj 12, sa prevencijom "efekta lijevka".
4 Hirurški skalpel, broj 15, sa prevencijom "efekta lijevka".
5 Hirurški skalpel, broj 18, sa prevencijom "efekta lijevka".
6 Hirurški skalpel, broj 20, sa prevencijom "efekta lijevka".

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1728,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 646,80 12.4.2016. Medicallux
2 646,80 1.8.2016. Medicallux


1 646,80 12.4.2016. Medicallux
2 646,80 1.8.2016. Medicallux


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Medicinska guska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska guska

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
328,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 246,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O. 10 / 67


1 246,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Špric boce

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Špric boca 250 ml
2 Špric boca 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1195,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 177,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


1 177,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za pojas (obim struka 116-156 cm), sa 2 magnetna ključa-1
komad
2 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za ruke (obim ručnog zgloba 20-29 cm), sa 1 magnetnim
ključem-1 par
3 Kaiš za mehaničku fiksaciju pacijenta, magnetni, za noge (obim nožnog zgloba 26-33 cm)-1 par

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
530,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 530,00 28.7.2016. Stepmed


1 530,00 28.7.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurške jednokratne maske za lice sa vezicama.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
660,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 528,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 15 / 67


1 528,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Stetoskop internistički

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stetoskop internistički

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 200,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 16 / 67


1 200,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mikulić traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu dužine min. 50 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 200,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 17 / 67


1 200,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet za uzimanje brisa, sterilan, u epruveti

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2015. - 20.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 120,00 28.6.2016. CO.MEDPROM D.O.O. 18 / 67


1 120,00 28.6.2016. CO.MEDPROM D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28-Vazelin bijeli (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vazelin bijeli (Ph.Eur).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
880,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 440,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 19 / 67


1 440,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Talk (Ph.Eur).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Talk (Ph.Eur).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 350,00 2.3.2016. SPEKTROLAB d.o.o. 20 / 67


1 350,00 2.3.2016. SPEKTROLAB d.o.o.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 32-Formaldehid, rastvor 36-38%.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Formaldehid, rastvor 36-38% .

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
200,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50,00 28.7.2016. SPEKTROLAB d.o.o. 21 / 67


1 50,00 28.7.2016. SPEKTROLAB d.o.o.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 34-Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju, rastvor, sadrži 5 % benzalkonijum-hlorida

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB d.o.o. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1400,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2015. - 12.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 560,00 28.7.2016. SPEKTROLAB d.o.o. 22 / 67


1 560,00 28.7.2016. SPEKTROLAB d.o.o.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 42-Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za opštu sanitaciju i za dezinfekciju vode.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
640,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 384,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 23 / 67


1 384,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 43-Inhalator kompresorski.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inhalator kompresorski.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
404,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 202,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O. 24 / 67


1 202,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 47-Toplomjer aksilarni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer aksilarni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
276,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 25 / 67


1 138,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 48-Toplomjer digitalni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toplomjer digitalni

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 500,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 750,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


1 500,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 750,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 58-Komplet autoklavabilnih boca.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet autoklavabilnih boca kompatibilnih.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1300,00 28.7.2016. Stepmed 28 / 67


1 1300,00 28.7.2016. StepmedANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 63-Celulozna vata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Celulozna vata

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3472,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2604,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 29 / 67


1 2604,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 66-Zavoj, dugoelastični kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 12 cm x 5 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
24600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8200,00 12.1.2016. Stepmed 30 / 67


1 8200,00 12.1.2016. StepmedANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 67-Zavoj, dugoelastični, kompresivni,kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj, dugoelastični, kompresivni, dimenzije 15 cm x 5 m.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2239,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1119,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 31 / 67


1 1119,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 70-Gipsani podlošci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Gipsani podlošci dimenzije 6 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
2.Gipsani podlošci dimenzije 10 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
3.Gipsani podlošci dimenzije 15 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja
4.Gipsani podlošci dimenzije 20 cm x 3 m, mogućnost rastezanja bez kidanja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4379,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 433,50 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 2030,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.


1 433,50 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 2030,00 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 72-Flaster cink-oksidni (“svileni").

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije min. 2,5 cm x 5 m
2.Flaster hipoalergijski, sa cink-oksidnim ljepilom na acetatnoj tkanini, dimenzije najmanje 5 cm x 5 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3246,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1315,80 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 421,50 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


1 1315,80 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.
2 421,50 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 73-Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 10 cm x 10 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2325,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1162,80 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 36 / 67


1 1162,80 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 74-Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Flaster za fiksiranje, elastični, netkani, hipoalergijski, dimenzije min. 5 cm x 10 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1163,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 581,70 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O. 37 / 67


1 581,70 16.5.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 76-Vazelinske komprese

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2.Vazelinske komprese, sterilne, dimenzije min. 10 cm x 15 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
342,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 267,90 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.


1 267,90 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 80-Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalcijum-alginat kompresa sa Ag, sterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4950,00 12.1.2016. Stepmed 40 / 67


1 4950,00 12.1.2016. StepmedANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 82-Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 10 cm x 10 cm
2 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 15 cm x 15 cm
3 Kompresa sterilna-prirodni hidrokoloidi (iste debljine cijelom površinom) sa poliuretanskim
nosačem, dimenzije min. 20 cm x 20 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6270,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1980,00 12.1.2016. Stepmed
2 1650,00 13.6.2016. Stepmed


1 1980,00 12.1.2016. Stepmed
2 1650,00 13.6.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 86-Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilni amorfni hidrogel iz CMC-polimera.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3920,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1960,00 13.6.2016. Stepmed 43 / 67


1 1960,00 13.6.2016. StepmedANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 87-Kompresa poliuretanska

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije min. 10 cm x 10
cm
2 Kompresa sterilna-dvoslojna, poliuretanska sa spužvastim slojem, neljepljiva, dimenzije najmanje 15 cm
x 20 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8740,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 825,00 12.1.2016. Stepmed
2 2690,00 13.6.2016. Stepmed


1 825,00 12.1.2016. Stepmed
2 2690,00 13.6.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 88-Kompresa sa PHMB (poliheksametilen bigvanid)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 5 cm x 5 cm
2 Kompresa sterilna-hidrobalansna, antimirobna, sa PHMB, dimenzije min. 9 cm x 9 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7950,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2400,00 12.1.2016. Stepmed


1 2400,00 12.1.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 95-Pamučni cjevasti povoj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Pamučni cjevasti povoj, veličina 7, dužina 20 m
2 Pamučni cjevasti povoj, veličina 9, dužina 20 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2160,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1080,00 13.6.2016. Stepmed


1 1080,00 13.6.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 96-Hirurški mantil

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Hirurški mantil, dužine 130 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima
2 Hirurški mantil, dužine 150 cm, sastav polipropilen SMMS, četvoroslojni, sa sterilnim leđnim
predjelom, sa posušivačima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12490,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2950,00 12.1.2016. Stepmed
2 1040,00 13.6.2016. Stepmed


1 2950,00 12.1.2016. Stepmed
2 1040,00 13.6.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 97-Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sterilna ljepljiva traka za fiksiranje pri garniranju operativnog polja, dimenzije 9 cm x 50 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 425,00 13.6.2016. Stepmed 52 / 67


1 425,00 13.6.2016. StepmedANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 98-Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurška prekrivka dimenzije 150 x 90 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
350,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 140,00 12.1.2016. Stepmed
2 140,00 13.6.2016. Stepmed


1 140,00 12.1.2016. Stepmed
2 140,00 13.6.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 99-Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hirurški zaštitni rukav, sterilan, jednokratni, dužine 50 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITALGROUP DOO SARAJEVO 4200552600006 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
742,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.8.2015. - 13.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 412,50 13.5.2016. ITALGROUP DOO SARAJEVO 55 / 67


1 412,50 13.5.2016. ITALGROUP DOO SARAJEVOANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 101-Aspiracioni set, tip Yankauer

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 6 mm
2 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 8 mm
3 Aspiracioni set, tip Yankauer– kanila 10 mm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5814,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1204,00 12.4.2016. Medicallux
2 1806,00 1.8.2016. Medicallux


1 1204,00 12.4.2016. Medicallux
2 1806,00 1.8.2016. Medicallux


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 102-Redon dren

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Redon dren br. 12
2 Redon dren br. 14
3 Redon dren br. 16

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Medicallux 4209105260009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1125,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.8.2015. - 14.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 765,00 1.8.2016. Medicallux


1 765,00 1.8.2016. Medicallux


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 111-Tabletirani NaCl

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani NaCl

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
240,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 120,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O. 60 / 67


1 120,00 12.1.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 113-Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinsko platno gumirano, širine min. 130 cm

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DERBY TRADE D.O.O. 4600044980004 Brčko Distrikt Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

11.8.2015. - 11.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1100,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O. 61 / 67


1 1100,00 29.7.2016. DERBY TRADE D.O.O.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 114-Silikonski balon za reanimaciju za odrasle, zapremine 1600 mL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Silikonski balon za reanimaciju za odrasle, zapremine 1600 mL, u kompletu sa O2 rezervoarom zapremine 2600
mL, autoklavirajući, sa dvije maske za lice veličine 3 i 5, pet Guedel kanila veličine 1/3/4/5/6, crijevo za O2

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
390,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 390,00 28.7.2016. Stepmed


1 390,00 28.7.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 119-Igla promjera 3 mm.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Igla promjera 3 mm, graduisana na svakih 5 mm, lopatičastog vrha, koja služi kao vodič za kanulirani borer pri
izvođenju ligamentoplastike

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
190,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 95,00 28.7.2016. Stepmed


1 95,00 28.7.2016. Stepmed


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 125-Žica za serklažu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

1 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 0,9 mm, dužine min. 5 m
2 Žica za serklažu od nerđajućeg čelika, promjera 1,2 mm, dužine min. 5 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
120,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.8.2015. - 10.8.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.8.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 72,00 13.6.2016. Stepmed


1 72,00 13.6.2016. Stepmed

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-109-9-16/17
PODIJELI: