Ugalj lignit KJ (13500) +80

Datum objave: 21.10.2016. 10:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1116-1-1-14-5-20/16Broj obavještenja o nabavci 1116-1-1-14-3-15/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB 4209421180009
Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-320
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa www.tk.kim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 JU OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ U KLADNJU 4209290650004
2 JU OŠ Dr.Safvet-beg Bašagić Gradačac 4209149710001
3 Javna ustanova Osnovna škola ''memići'' Memići - Kalesija 4209521210002
4 Javna ustanova Osnovna škola Šerići 4209086610001
5 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''GNOJNICA'' LUKAVAC 4209315150001
6 Javna ustanova Druga osnovna škola u Srebreniku 4209359100001
7 JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA 4209151610006
8 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA 4209607520004
9 Javna ustanova Osnovna škola Podrinje Mihatovići 4210048390004
10 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 4 4209517290000
11 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SIMIN HAN 4 4209149390007
12 JU Osnovna škola Malešići Malešići 4 4209229660005
13 JU OŠ KLOKOTNICA 4 4209254340007
14 Javna ustanova osnovna škola Lukavac Grad Lukavac 4 4209265460004
15 Javna ustanova Prva osnovna škola Srebrenik 4 4209359790008
16 JU OŠ DŽAKULE 4 4209231480006
17 JU OŠ Doborovci Doborovci-Gračanica 4 4209230670006
18 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI 4 4209822170006
19 JU OŠ KISELJAK KISELJAK KOD TUZLE 4 4209346970007
20 JU OŠ HUSINO 4 4209358980008
21 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK 4 4209531440006
22 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BREŠKE 4 4209148820008
23 Javna ustanova Osnovna škola Grivice Banovići 4 4209345650009
24 JU Druga osnovna škola Živinice 4 4209346110008
25 Javna ustanova osnovna škola Lipnica Tuzla 4 4209148070009
26 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA KALESIJA 4 4209401660004
27 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TEOČAK 4 4209273130005
28 JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4 4209202200002
29 Javna ustanova Osnovna škola Musa ćazim Ćatić Zelinja Donja 4 4209183490002
30 JU OŠ SEONA 4 4209254690008
31 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI SELO BANOVIĆI 4 4209227880008
32 JU OS TRESTENICA 4 4209313450008
33 JU OŠ ORAHOVICA 4 4209233770001
34 JU OSNOVNA ŠKOLA PASCI PASCI 4 4209269880008
35 Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija 4 4209507810005
36 JU OŠ "Lukavica  4209233930009


 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
37 JU Osnovna škola Brijesnica 4 4209148310000
38 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI 4 4209211960001
39 JU MSS DOBOJ ISTOK 4 4209282470005
40 J U OSNOVNA ŠKOLA TINJA U TINJI 4 4209183220005
41 Javna ustanova Osnovna škola ''Miladije'' u Tuzli 4 4209115490002
42 JU OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI BANOVIĆI 4 4209314690002
43 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla 4 4209056620002
44 JU OŠ Gornja Tuzla 4 4209269290006
45 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ČELIĆ 4 4209429910006
46 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''RAPATNICA'' 4 4209338790008
47 JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac 4 4209076140007
48 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOLINA TUZLA 4 4209229070003
49 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA RAINCI GORNJI 4 4209410570000
50 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK 4 4209378820007
51 JU OŠ HASAN KIKIĆ GRAČANICA 4 4209414990003
52 Javna ustanova Druga osnovna škola Gračanica 4 4209232960001
53 JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE 4 4209149980009
54 JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE 4 4209271940000
55 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA 4 4209333720001
56 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VUKOVIJE 4 4209499290005
57 Javna ustanova Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj 4 4209154040006
58 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA STUPARI 4 4209430090004
59 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC MJESTO LUKAVAC 4 4209264650004
60 JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ 4 4209211880008
61 JU OŠ Dobošnica 4 4209274880008
62 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TURIJA 4 4209288830003
63 JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK 4 4209385010002
64 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA 4 4209271350008
65 JU OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak Srnice Donje 4 4209267080004
66 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA 4 4209463340006
67 JU O.Š. ŽIVINE GORNJE 4 4209148150002
68 JU Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac  4209377000006
69 JUOŠ Edhem Mulabdić Donja Međiđa Gradačac 4 4209234150007
70 JU OŠ HUMCI HUMCI 4 4209147930004
71 Javna ustanova Osnovna škola Vražići Vražići  4209147260009
72 juoš "mramor" mramor 4209201650004

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
73 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOKO SOKO GRAČANICA 4 4209237170009
74 JU OŠ Gornja Orahovica  4209230160008
75 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEOČAK  4209079910008
76 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ˝SLADNA˝ SLADNA  4209334450008
77 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ GRADAČAC  4209150300003
78 JU OŠ MIRIČINA  4209231130005
79 JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac  4209531520000
80 JU OŠ Stjepan Polje , Stjepan Polje - Gračanica  4209402120003
81 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ ČELIĆ  4209179030005
82 JU OŠ Hasan Kikić Gradačac  4209047120005

 

 


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3, 4, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2556411,53

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA ENERGENATA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA (UGALJ, DRVA, PELET)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka energenata za zagrijavanje prostorija (ugalj, drvo, pelet) za potrebe osnovnih i srednjih škola na području
Tuzlanskog kantona
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09110000-3 Kruta goriva
  09111000-0 Ugalj i goriva na bazi uglja
  09111100-1 Ugalj
  09111210-5 Mrki ugalj
  09112100-8 Lignit
  03413000-8 Drvo za ogrjev
  03416000-9 Drvni otpad
  03418100-4 Tvrdo (bjelogorično) drvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka uglja kocka KJ (18000-19000) 30-65mm LOT 1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9759 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1395640,21

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ERAX-INVEST d.o.o. 4209281740009 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1336983,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1336983,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 JU OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ U KLADNJU 4209290650004 65760,00 65760,00
2 JU OŠ Dr.Safvet-beg Bašagić Gradačac 4209149710001 43840,00 43840,00
3 Javna ustanova Osnovna škola ''memići'' Memići - Kalesija 4209521210002 28770,00 28770,00
4 Javna ustanova Osnovna škola Šerići 4209086610001 38360,00 38360,00
5 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''GNOJNICA'' LUKAVAC 4209315150001 12330,00 12330,00
6 Javna ustanova Druga osnovna škola u Srebreniku 4209359100001 41100,00 41100,00
7 JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA 4209151610006 72610,00 72610,00
8 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA 4209607520004 21920,00 21920,00
9 Javna ustanova Osnovna škola "Podrinje "Mihatovići 4210048390004 8220,00 8220,00
10 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "DUBRAVE" 4209517290000 27400,00 27400,00
11 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "SIMIN HAN" 4209149390007 63020,00 63020,00
12 JU Osnovna škola Malešići Malešići 4 4209229660005 16440,00 16440,00
13 JU OŠ KLOKOTNICA 4 4209254340007 21920,00 21920,00
14 Javna ustanova osnovna škola 4 "Lukavac Grad" Lukavac 4209265460004 4384,00 4384,00
15 Javna ustanova Prva osnovna škola 4 Srebrenik 4209359790008 2740,00 2740,00
16 JU OŠ DŽAKULE 4 4209231480006 30140,00 30140,00
17 JU OŠ Doborovci Doborovci- 4 Gračanica 4209230670006 24660,00 24660,00
18 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "BAŠIGOVCI" 4209822170006 30140,00 30140,00
19 JU OŠ KISELJAK KISELJAK KOD TUZLE 4 4209346970007 5480,00 5480,00
20 JU OŠ HUSINO 4 4209358980008 10960,00 10960,00
21 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 ĐURĐEVIK 4209531440006 8905,00 8905,00
22 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 BREŠKE 4209148820008 21920,00 21920,00
23 Javna ustanova Osnovna škola 4 "Grivice" Banovići 4209345650009 12330,00 12330,00
24 JU Druga osnovna škola Živinice 4 4209346110008 35620,00 35620,00
25 Javna ustanova osnovna škola 4 "Lipnica" Tuzla 4209148070009 27400,00 27400,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka uglja orah KJ (18000-18500) 15-25mm LOT 3

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4290 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

617056,96

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ERAX-INVEST d.o.o. 4209281740009 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

591162,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

612183,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TEOČAK" 4209273130005 4134,00 4134,00
2 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK" 4209378820007 5512,00 5512,00
3 JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE 4209271940000 20670,00 20670,00
4 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA 4209333720001 38584,00 38584,00
5 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VUKOVIJE 4209499290005 33072,00 33072,00
6 JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ 4209211880008 22048,00 22048,00
7 JU OŠ Dobošnica 4209274880008 41340,00 41340,00
8 JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK 4209385010002 35828,00 35828,00
9 JU OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje 4209267080004 30316,00 30316,00
10 JU Gimnazija Mustafa Novalić 4 Gradačac 4209377000006 19292,00 19292,00
11 JUOŠ Edhem Mulabdić Donja Međiđa 4 Gradačac 4209234150007 4134,00 4134,00
12 JU OŠ HUMCI HUMCI 4 4209147930004 44096,00 44096,00
13 Javna ustanova Osnovna škola Vražići 4 Vražići 4209147260009 26182,00 26182,00
14 juoš mramor mramor 4 4209201650004 46852,00 46852,00
15 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "SOKO" SOKO GRAČANICA 4209237170009 20945,60 20945,60
16 JU OŠ Gornja Orahovica 4 4209230160008 20394,40 20394,40
17 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA 4 TEOČAK 4209079910008 11024,00 11024,00
18 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 ˝SLADNA˝ SLADNA 4209334450008 33072,00 33072,00
19 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA 4 "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC 4209150300003 41340,00 41340,00
20 JU OŠ MIRIČINA 4 4209231130005 19292,00 19292,00
21 JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac 4 4209531520000 24804,00 24804,00
22 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "ČELIĆ" ČELIĆ 4209179030005 28938,00 28938,00
23 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "TURIJA" 4209288830003 13780,00 13780,00
24 JU OŠ Hasan Kikić Gradačac 4 4209047120005 5512,00 5512,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka uglja lignit KJ (13500) +80 LOT 4

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09112100-8 Lignit

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1598 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190424,32

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HARMELI d.o.o. 4209066770002 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

167630,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

167630,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 Javna ustanova osnovna škola "Lukavac Grad" Lukavac 4209265460004 3356,80 3356,80
2 JU OŠ KISELJAK KISELJAK KOD TUZLE 4209346970007 12588,00 12588,00
3 JU OŠ HUSINO 4209358980008 8392,00 8392,00
4 Javna ustanova osnovna škola "Lipnica" Tuzla 4209148070009 4196,00 4196,00
5 JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4209202200002 19301,60 19301,60
6 Javna ustanova Osnovna škola Musa ćazim Ćatić" Zelinja Donja 4209183490002 629,40 629,40
7 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PROKOSOVIĆI" 4209211960001 20980,00 20980,00
8 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK" 4209378820007 4196,00 4196,00
9 JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE 4209149980009 2098,00 2098,00
10 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA  "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC 4209264650004 29372,00 29372,00
11 JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA  PURAČIĆ 4209211880008 16784,00 16784,00
12 JU OŠ Dobošnica 4 4209274880008 4196,00 4196,00
13 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA  "TURIJA" 4209288830003 19931,00 19931,00
14 JU OŠ Mehmed-beg Kapetanović 4 Ljubušak" Srnice Donje 4209267080004 5245,00 5245,00
15 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "SOKO" SOKO GRAČANICA 4209237170009 1678,40 1678,40
16 JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac  4209531520000 1049,00 1049,00
17 JU OŠ Hasan Kikić Gradačac  4209047120005 2098,00 2098,00
18 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 ''GNOJNICA'' LUKAVAC 4209315150001 11539,00 11539,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka peleta LOT 8

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09110000-3 Kruta goriva

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

170 tona

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43597,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Euro Stil d.o.o. Doboj 4403636700004 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42491,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43597,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 Javna ustanova Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj 4209154040006 19996,00 19996,00
2 JU OŠ Stjepan Polje , Stjepan Polje - Gračanica 4209402120003 19996,00 19996,00
3 Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija 4209507810005 2499,50 2499,50


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-14-5-20/16
PODIJELI:
 • J.U. O.Š BAŠIGOVCI Živinice - Bašigovci bb 75270 ŽIVINICE

 • Javna ustanova Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac - ul. Sarajevska bb 76250 Gradačac

 • Javna ustanova Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac - ul. Sarajevska bb 76250 Gradačac

 • Javna ustanova Mješovita srednja škola Teočak - Centar bb 75414 Teočak

 • Javna ustanova Prva osnovna škola Živinice - Prva ulica broj 200 75270 Živinice

 • JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Srebrenik - ul. Meše Selimovića bb 75350 Srebrenik

 • JU Druga osnovna škola Živinice - II ulica broj 46 75270 Živinice

 • JU MSŠ Kalesija - Patriotske lige br. 24 75260 Kalesija

 • JU MSŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ KLADANJ - ul. Kladanjske brigade 88a 75280 Kladanj

 • JU MSŠ Sapna - Kraljevići bb 75411 Sapna

 • JU OS DJURDJEVIK DJURDJEVIK ZIVINICE - ISKLJUCEN DJURDJEVIK BB 75272 Živinice

 • JU Osnovna škola Čelić Čelić - Alije Izetbegovića br. 61 75246 Čelić

 • JU Osnovna škola DUBOKI POTOK Srebrenik - Duboki Potok 75350 Srebrenik

 • JU Osnovna škola DŽAKULE Gračanica - Džakule 75320 Gračanica

 • JU Osnovna škola Simin Han Tuzla - ul. Sarajac 4 75000 Tuzla

 • JU OŠ Breške Tuzla - Breške bb 75000 Tuzla

 • JU OŠ DOBOROVCI DOBOROVCI, GRAČANICA - DOBOROVCI BB 75320 Gračanica

 • JU OŠ Dobošnica Dobošnica-Lukavac - Školska bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Dr. Safvet-beg Bašagić Gradačac - ul. Žrtava Srebrenice br. 5 76250 Gradačac

 • JU OŠ Dubrave Živinice - Dubrave Donje 75270 Živinice

 • JU OŠ Edhem Mulabdić Međiđa Donja, Gradačac - Međiđa Donja 76250 Gradačac

 • JU OŠ Gnojnica Lukavac - Gnojnica bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Gornja Orahovica Gračanica - GORNJA ORAHOVICA BB 75320 Gračanica

 • JU OŠ Grivice Banovići - ul. Božićka Banovića br. 4 75290 Banovići

 • JU OŠ Hasan Kikić Gradačac - Naselje Vida 1 76250 Gradačac

 • JU OŠ Humci Humci-Čelić - Odreda Vjetrenik br. 8 75246 Čelić

 • JU OŠ HUSINO Husino Tuzla - 27. jula br. 9 75000 Tuzla

 • JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac - ul. H.K.Gradaščevića br. 53 76250 Gradačac

 • JU OŠ Kiseljak Tuzla - Kiseljak, ul. 1. Maja br. 117 75000 Tuzla

 • JU OŠ KLADANJ KLADANJ - Kladanjskih brigada br. 28 75280 Kladanj

 • JU OŠ KLOKOTNICA Doboj Istok - Klokotnica bb 74000 Doboj

 • JU OŠ Lipnica Lipnica-Tuzla - Lipnica, ul. Stjepana Matijevića br. 2 75000 Tuzla

 • JU OŠ LUKAVAC GRAD LUKAVAC - Derviša Sušića bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ LUKAVAC MJESTO LUKAVAC - ul. Tuzlanskog odreda bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ MALEŠIĆI Gračanica - Hodžići bb, Malešići 75320 Gračanica

 • JU OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak Srnice Donje, Gradačac - Srnice Donje bb 76250 Gradačac

 • JU OŠ Memići Memići-Kalesija - Memići 75260 Kalesija

 • JU OŠ Miričina Miričina-Gračanica - Miričina, Polje bb 75320 Gračanica

 • JU OŠ Mramor Tuzla - Mramor, ul. 26. avgust 149 75 000 Tuzla

 • JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Gradačac - Zelinja Donja 76250 Gradačac

 • JU OŠ Podorašje Srebrenik - Podorašje 75350 Srebrenik

 • JU OŠ Podrinje Mihatovići, Tuzla - Izbjeglički kamp-Mihatovići 75203 Tuzla

 • JU OŠ Poljice Poljice - Poljice bb 75303 Lukavac

 • JU OŠ Prokosovići Lukavac - PROKOSOVIĆI BB 75300 Lukavac

 • JU OŠ Puračić Lukavac - Puračić, ul. Nikole Stjepanovića bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Sapna Sapna - ul. 206 viteške brigade bb 75411 Sapna

 • JU OŠ SLADNA SLADNA - Sladna bb 75350 Srebrenik

 • JU OŠ Soko Soko - Soko 75320 Gračanica

 • JU OŠ Stjepan Polje Stjepan Polje-Gračanica - Stjepan polje 75320 Gračanica

 • JU OŠ Šerići Šerići - Živinice - ul. Žunina 245 75275 Živinice

 • JU OŠ ŠPIONICA ŠPIONICA Srebrenik - Špionica 75350 Srebrenik

 • JU OŠ Teočak Teočak - ul. Centar bb 75414 Teočak

 • JU OŠ Tojšići Tojšići Kalesija - Tojšići 75260 Kalesija

 • JU OŠ Turija Turija - TURIJA BB 75300 Lukavac

 • JU OŠ Vražići Vražići Čelić - Abdulaha Kovačevića br. 50 75246 Čelić

 • JU OŠ Vukovije Vukovije - Gornje Vukovije 75260 Kalesija

 • JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK - ul. Alije Izetbegovića br. 2 75350 Srebrenik