Ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 04.05.2021. 13:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-1-270-5-155/21


Broj obavještenja o nabavci 986-1-1-270-3-293/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za
potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za
potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , Tenderska dokumentacija
broj 2000030267

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31174000-6 Transformatori napajanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji br. 2000030267

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" u Kaknju

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Krajnji rok izvršenja ugovorenih obaveza je 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana stupanja Ugovora na snagu, a prema
dinamici iskazanoj u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DELING D.O.O. 4209039530008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1498500,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1498500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1498500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1835209,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-270-5-155/21
PODIJELI: