Usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankartsvo RS

Datum objave: 01.07.2019. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

706-1-2-23-5-12/19Broj obavještenja o nabavci 706-1-2-23-3-9/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400901850006
Kontakt osoba IRENA BLAŽIĆ
Adresa Vase Pelagića 11a
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 224-070
Faks (051) 216-665
Elektronska pošta office@abrs.ba
Internet adresa www.abrs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankartsvo RS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uslga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostora Agencije za bankartsvo RS u objektima na adresi Vase
pelagića 11a i Ive Andrića 41, Banja Luka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79713000-5 Čuvarske službe


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

997 m2 i 550 m2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

objekti Agencije na adresi Vase pelagića 11a i Ive Andrića 41, Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOND DOO 4401709360000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

84996,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84996,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84996,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
706-1-2-23-5-12/19
PODIJELI: