Usluge analize vode

Datum objave: 26.08.2021. 15:12 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

J.P. "KOMUNALNO" d.o.o. Livno (NAZIV UGOVORNOG TIJELA)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Re. br.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj i mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ..)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključivanja ugovora/okvirno g sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

71900000-7 Laboratorijske usluge, 85111820-4 Usluge u području bakteriološke analize, 71620000-0 Usluge analize, 33698100- 0 Mikrobiološke kulture, Pitka voda 41110000-3

Konkurentski postupak; Broj postupka:1035-7- 2-18/21

Zavod za javno zdravstvo HBŽ, Trg domovinskog rata 5 Livno, ID 4281073230008

9.500,00 KM

1.

 

1.

 

05.08.2021.

   

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

M.P. Direktor: Filip Milić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: