Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 23.12.2016. 13:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1424-1-2-239-5-464/16Broj obavještenja o nabavci 1424-1-2-239-3-335/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj , a sve u skladu s tehničkom
specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukcesivno, 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao, odnosno do utroška ugovorenih sedstava.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SJAJ-S d.o.o. Kakanj 4218546460002 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14698,42

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14698,42

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18853,07

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor broj 231-TK/16

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-2-239-5-464/16
PODIJELI: