Usluge dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM za kapitalni projekat IAU025-Poslovni plan nabavke sistema za vještačku proizvodnju snijega i novog vertikalnog transporta

Datum objave: 11.10.2016. 12:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

640-1-2-1-5-3/16Broj obavještenja o nabavci 640-1-2-1-3-1/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200666010004
Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM
za kapitalni projekat IAU025 „Poslovni plan nabavke sistema za vještačku proizvodnju snijega i novog vertikalnog
transporta"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM
za kapitalni projekat IAU025 „Poslovni plan nabavke sistema za vještačku proizvodnju snijega i novog vertikalnog
transporta"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM za kapitalni
projekat IAU025 „Poslovni plan nabavke sistema za vještačku proizvodnju snijega i novog vertikalnog transporta"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II Ukupna količina ili obim ugovora

2,000.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

316448,63

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UniCredit Bank d.d. 4 / 5 4227162980008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

274335,58

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

274335,58

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

313428,09

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
640-1-2-1-5-3/16
PODIJELI: