Usluge iz domena zaštite na radu i protivpožarne zaštite za potrebe KPZ ZT Zenica

Datum objave: 26.12.2016. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

980-1-2-95-5-38/16Broj obavještenja o nabavci 980-1-2-95-3-27/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENOPOPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA
IDB/JIB 4218101340007
Kontakt osoba Naida Bejtić
Adresa Sarajevska 36
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-700
Faks (032) 463-062
Elektronska pošta ekonomski@kpzzt.gov.ba
Internet adresa www.kpzzt.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.11.2016. - 27.11.2019.

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

“Usluge iz domena zaštite na radu i protivpožarne zaštite za potrebe KPZ ZT Zenica”


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge iz domena zaštite na radu i protivpožarne zaštite

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme
Dodatni predmet(i) 80500000-9 Usluge obuke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

70.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MULTITEH INŽENJERING D.O.O. ZENICA 4218225070008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34712,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11570,66

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34712,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44709,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
980-1-2-95-5-38/16
PODIJELI: