Usluge izbora konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije

Datum objave: 04.01.2017. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1086-1-2-128-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 1086-1-2-128-3-88/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Ozren Đurić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvor konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izbor Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije:1. Novelacija glavnog
projekta regulacije rijeke Miloševice u Prijedoru;
2. Novelacija glavnog projekta regulacije rijeke Željeznice na području Vojkovića - opština Ilidža;
3. Novelacija glavnog projekta rasteretnog kanala u Prijedoru;
4. Glavni projekat regulacije rijeke Vrelo u Čajniču;
5. Glavni projekat navodnjavanja poljoprivrednih površina u Trebinjskom polju sa pumpne stanice Geljev
most;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga za predmetnu nabavku je kod izabranog privrednog subjekta sa kojim se zaključi predmetni
ugovor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za pružanje usluga je 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 URBIS CENTAR 4403168840006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6460,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6460,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-2-128-5-1/17
PODIJELI: