Usluge izrade i dostave preporučenih pošiljki - rješenja za komunalnu naknadu

Datum objave: 30.10.2019. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.10.2019.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

531-4-2-292-5-35/19


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA ODŽAK
IDB/JIB 4254037890002
Kontakt osoba Šemsa Hodžić-Mehić
Adresa Trg b.b.
Poštanski broj 76290 Odžak (hp mo)
Općina/Grad Odžak
Telefon (031) 762-363
Faks (031) 710-811
Elektronička pošta opcina@odzak.ba
Internet adresa www.odzak.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Odžak

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge izrade i dostave preporučenih pošiljki - rješenja za komunalnu naknadu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64110000-0 Poštanske usluge
Dodatni predmet(i) 64121100-1 Usluge dostave pošte


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u pozivu za ponudu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok je 120 dana od dana zaključenja Ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 4227270280004 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20315,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20315,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20315,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20315,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

U skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavama BiH, provodi se pregovarački postupak bez objave obavijesti za
nabavu usluga: Izrada i dostava preporučenih pošiljki - rješenja za komunalnu naknadu", od ovlaštenog operatera za vršenje
rezervisanih poštanskih usluga (član 24. Zakona o poštama BiH i član 9. Zakona o poštanskom prometu FBiH).

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
531-4-2-292-5-35/19
PODIJELI: