Usluge izrade matematičkih modela glavnih postrojenja sa kontrolnim proračunom, analizom rada i mjerama za poboljšanje stanja TE Gacko

Datum objave: 02.07.2019. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.07.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

385-1-2-86-5-50/19Broj obavještenja o nabavci 385-1-2-86-3-21/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
IDB/JIB 4401355450006
Kontakt osoba Vujičić Borivoje
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 277-234
Faks (059) 277-193
Elektronska pošta bvujicic@ers.ba
Internet adresa www.ers.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade matematičkih modela glavnih postrojenja sa kontrolnim proračunom, analizom rada i
mjerama za poboljšanje stanja TE Gacko

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade matematičkih modela glavnih postrojenja sa kontrolnim proračunom, analizom rada i
mjerama za poboljšanje stanja TE Gacko

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71314000-2 Usluge u oblasti energetike i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge
  71317000-3 Savjetodavne usluge u zaštiti od opasnosti i kontroli
  71314300-5 Savjetodavne usluge u oblasti energetske efikasnosti
  71314100-3 Usluge u oblasti električne struje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovne prostorije Ugovornog organa i ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIVERZITET U BEOGRADU, MAŠINSKI FAKULTET 100209517 Beograd Serbia
2 INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU 20134798 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

880123,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

880123,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

880123,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: