Usluge laboratorijskih ispitivanja

Datum objave: 11.11.2020. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1340-1-2-14-5-13/20


Broj obavještenja o nabavci 1340-1-2-14-3-10/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4402491500005
Kontakt osoba SAMIR BEKTO
Adresa Trg ilidžanske brigade 2B
Poštanski broj 71124 Dobrinja (sp bl)
Općina/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-718
Faks (057) 343-502
Elektronska pošta msa.info@annt.gov.ba
Internet adresa www.annt.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge laboratorijskih ispitivanja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijska ispitivanja nosiljki za dojenčad u skladu sa članom 3. i članom 6. Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda
(„Službeni glasnik BiH“, br. 102/09).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71900000-7 Laboratorijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ispitivanje 5 uzoraka

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, 71124 Istočno Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: 30 dana od dana dostavljanja uzorka na ispitivanje

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO 4200415950008 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5100,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

5100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Nabavka usluga laboratorijskih ispitivanja nosiljki za dojenčad

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1340-1-2-14-5-13/20
PODIJELI: