Usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020. godini

Datum objave: 24.07.2020. 10:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE


1353-0-2-1-7-108/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta javne.nabavke@vogosca.ba
Internet adresa www.vogosca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća, sukcesivno-po potrebi obuhvata:
• uspostavljanje obostrano zadovoljavajućih odnosa i uspješne komunikacije sa medijima, pisanim, elektronskim i internet,
domaćim i stranim;
• kreiranje i objavu afirmativnih novinskih informacija, saopćenja, čestitki, demantija u dnevnoj i periodičnoj štampi,
elektronskim i internet medijima;
• medijsko praćenje događaja i manifestacija.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 92220000-9 Televizijske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5900,00 5.3.2020. HAYAT DOO
2 7692,31 12.6.2020. JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-0-2-1-7-108/20
PODIJELI: