Usluge nadogradnje i održavanja OWIS sustava

Datum objave: 16.02.2021. 10:37 / Izvor: Akta.ba, 17.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 05-16-4-749-3/20

Mostar, 17.11.2020. godine

 

Temeljem čl. 70 st(l),(3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i čl. 5 st(2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. godine, ombudsman d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge nadogradnje i održavanja OWIS sustava

 

I

Dodjeijuje se Ugovor za nabavu usluge nadogradnje i održavanja OWIS sustava za

potrebe Institucije ornbudsmana za zaštitu potrošača u BiH (dalje u tekstu: Institucija ombudsmana) dobavijaču Orka d.o.o.

 

II

Ugovor se dodjeljuje nakon provedenog izravnog postupka nabave.

 

III

Vrijednost Ugovora će iznositi 1.709,40 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 05-16-4-749/20 od 3.11.2020. godine pokrenut je postupak javne nabave usluge nadogradnje i održavanja OWIS sustava za potrebe Institucije Ombudsmana putem izravnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabave je iznosila 1.709,40 KM (bez uračunatog PDV-a).

Institucija je istražila tržište na način da je elektronskim putem uputila Pozive za dostavu ponuda (br. 05-16-4-749-1/20 od 5.11.2020) na adrese triju potencijalnih dobavljača (ALEM Sistem d.o.o., ORKA d.o.o. i RUBICON d.o.o.). Blagovremeno je pristigla ponuda od strane ORKA d.o.o. u iznosu od 1.709,40 KM. Uvidom u pristiglu ponudu, Ugovor za nabavu usluge nadogradnje i održavanja 0W1S sustava se dodjeljuje tvrtki ORKA d.o.o. u iznosu od 1.709,40 KM (bez PDV-a) tj. 2.000,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

 

http://www.ozp.gov.ba/upload/Odluka%20o%20pokretanju%20izravnog%20sporazuma%20za%20nabavu%20usluge%20nadogradnje%20i%20odr%C5%BEavanje%20Owis%20sustava.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: