Usluge nadzora na sanaciji potkrovnih stanova u Gradu Goraždu, u okviru Projekta CEB II Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013), 04/21-CEB II Pod -projekt 098 SUP

Datum objave: 03.09.2021. 12:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

668-1-2-11-5-105/21Broj obavještenja o nabavci 668-1-2-11-3-33/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Alen Fazlić
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

CEB II – Nabavka usluga nadzora na sanaciji i izgradnji višestambenih objekata u Gradu Goražde i općini Drvar, u okviru
Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789
(2013)“, 04/21-CEB II Pod-projekti 098, 099 i 128 SUP.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga nadzora na sanaciji i izgradnji višestambenih objekata u Gradu Goražde i općini Drvar, u okviru Projekta CEB
II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” – Pod-projekti 098, 099 i 128
SUP.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-CEB II – Nabavka usluge nadzora na sanaciji potkrovnih stanova u Gradu Goraždu, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje
kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)“, 04/21-CEB II Pod
-projekt 098 SUP.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge nadzora na sanaciji potkrovnih stanova u Gradu Goraždu (41 stambena jedinica) u okviru Projekta CEB II
“Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” – Pod-projekt 098 SUP.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Grada Goražde, ulica Maršala Tita i Jusufa Duhanovića.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SMAJIĆ-INŽENJERING DOO 4 / 7 4245078150006 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3781,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3781,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17700,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-CEB II – Nabavka usluge nadzora na sanaciji zgrade „Balkan“ u Gradu Goražde, u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje
kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)“, 04/21-CEB II Pod
-projekt 099 SUP.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge nadzora na sanaciji zgrade „Balkan“ u Gradu Goražde (24 stambene jedinice) u okviru Projekta CEB II
“Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” – Pod-projekt 099 SUP.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Grada Goražde, u naselju „1. MAJ“.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SMAJIĆ-INŽENJERING DOO 6 / 7 4245078150006 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3639,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3639,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-2-11-5-105/21
PODIJELI: