Usluge najma samostalnog SMS sustava i VPS servera (Hosting)

Datum objave: 08.02.2021. 09:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

495-4-2-22-5-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
IDB/JIB 4227175700004
Kontakt osoba Anita Musa
Adresa Dubrovačka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 355-265
Faks (036) 355-251
Elektronička pošta anita.musa@zzo.ba
Internet adresa www.zzo.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava usluga najma samostalnog SMS sustava i VPS servera (Hosting)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava usluga najma samostalnog SMS sustava i VPS servera (Hosting)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72268000-1 Usluge dobave programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Dubrovačka bb 88 000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021.godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SD Kraftbit Prozor-Rama 4328321130003 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5940,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5940,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5940,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Ponuditelj je vlasnik izvornog koda te je jedino od vlasnika izvornog koda moguće izvršiti predmetnu nabavu

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

SD "Kraftbit" Prozor-Rama

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
495-4-2-22-5-14/21
PODIJELI: