Usluge održavanja čistoće u poslovnom objektu (Ši Selo) u Tuzli na adresi: Vrapče 2

Datum objave: 12.10.2016. 11:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2016.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1426-1-2-91-5-108/16Broj obavještenja o nabavci 1426-1-2-91-3-38/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Minela Selamović
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanja čistoće u objektima Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanje čistoće u poslovnom objektu (Ši Selo) u Tuzli na adresi: Vrapče 2-LOT 6

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Seif d.o.o. 4209133390007 Kalesija Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17159,96


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17159,96

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17159,96

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32223,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1426-1-2-91-5-108/16
PODIJELI: