Usluge oglašavanja na hrvatskom jeziku i latinici

Datum objave: 17.07.2020. 12:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

794-1-2-85-5-13/20


Broj obavještenja o nabavci 794-1-2-85-3-2/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba Samida Karajica
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52140,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga oglašavanja u dnevnoj štampi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe provođenja Lokalnih izbora 2020. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost
Dodatni predmet(i) 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga oglašavanja na hrvatskom jeziku i latinici

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga oglašavanja na hrvatskom jeziku i latinici u visokotiražnom dnevnom listu koji se štampa na hrvatskom
jeziku i latiničnom pismu i koji se distribuira na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17380,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

7.7.2020. - 7.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u dnevnim novinama odbranog dobavljača, koje se distribuiraju na području Bosne i Hercegovine.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VEČERNJI LIST BIH 4227477030008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17444,72

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17444,72

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17444,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17444,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
794-1-2-85-5-13/20
PODIJELI: