Usluge planiranja i zakup medija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-2-2-1098/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Lidija Ćorić
Telefon: 036336699
Elektronska po{ta: lidija.coric@hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od obostranog
potpisa ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 2.281.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluge planiranja i zakup medija.
II.4.b Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluga planiranja i zakupa medija.
II.5.Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno natječajnoj dokumentaciji.
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP HT d.d. Mostar
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: S.V.-RSA d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200265020007
Općina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
2.281.000,00 KM
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 26.6.2014.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
628,43 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
676,05 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(B-10707-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: