Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica za poslovnu jedinicu Travnik i Direkciju

Datum objave: 16.11.2016. 12:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-3-2-599-5-377/1
6


Broj obavještenja o nabavci 986-3-2-599-3-467/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

485000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje bankarskih usluga

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje bankarskih usluga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS C1


Broj lota

6


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (2)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

U Aneksu II Dio A kategorija 6 b) ZJN BiH predviđene i bankarske usluge.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

Intesa Sanapaolo Banka dd BiHANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica za poslovnu jedinic
u Travnik i Direkciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Usluge platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom za područje Elektrodistribucije Zenica za poslovnu jedinic
u Travnik i Direkciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58650,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.11.2016. - 14.11.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Intesa Sanapaolo Banka dd BiH 5 / 6 4200720670007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52785,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17595,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

489,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-3-2-599-5-377/16
PODIJELI: