Usluge popravke vozila iz programa Škoda

Datum objave: 21.10.2016. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

488-1-2-51-5-75/16Broj obavještenja o nabavci 488-1-2-51-3-54/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila
LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa VW, PUCH MERCEDES, NISSAN, LANDROVER, motocikla
BMW, motocikla PIAGGO i FORD (samo vozila koja se ne mogu poraviti u vlastitom servisu)
LOT 2: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa ŠKODA (samo vozila koja se ne mogu poraviti u vlastitom
servisu)- dostaviti dokaz da je servis ovlašten za popravke vozila iz programa ŠKODA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa VW, PUCH MERCEDES, NISSAN, LANDROVER, motocikla
BMW, motocikla PIAGGO i FORD (samo vozila koja se ne mogu poraviti u vlastitom servisu)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa VW, PUCH MERCEDES, NISSAN, LANDROVER, motocikla
BMW, motocikla PIAGGO i FORD (samo vozila koja se ne mogu poraviti u vlastitom servisu)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112100-4 Usluge popravaka vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u aneksu II

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.10.2016. - 17.10.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTO SERVIS UZEIRBEGOVIĆ ZENICA 4318270940000 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

71,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

71,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa ŠKODA (samo vozila koja se ne mogu popraviti u vlastitom
auto servisu) - dostaviti dokaz da je servis ovlašten za popravke vozila iz programa ŠKODA.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa ŠKODA (samo vozila koja se ne mogu popraviti u vlastitom
auto servisu) - dostaviti dokaz da je servis ovlašten za popravke vozila iz programa ŠKODA.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112100-4 Usluge popravaka vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u aneksu II

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 1.1.2019.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 A.S. auto centar d.o.o. Zenica 4218167280005 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

112,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

112,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-1-2-51-5-75/16
PODIJELI: