Usluge prijevoza učenika: Gornja matina - Perkovići

Datum objave: 22.06.2018. 10:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2018.


OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

773-1-2-1-5-5/18Broj obavijesti o nabavi 773-1-2-1-3-1/18

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "FRA GRGA MARTIĆ" OZIMICA
IDB/JIB 4218064710001
Kontakt osoba MIRA ZEKIĆ
Adresa Ozimica 27
Poštanski broj 72238 Ozimica (hp mo)
Općina/Grad Žepče
Telefon (032) 897-239
Faks (032) 897-239
Elektronička pošta os.ozimica@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Žepče

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA ZA ŠKOLSKU/NASTAVNU 2018/2019 GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA ZA ŠKOLSKU/NASTAVNU 2018/2019 GODINU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MLIN-PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI MLIN PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

11 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5775,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE MLIN DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELINAK d.o.o. Žepče 4218223700004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


5774,36

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5774,36

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5774,36

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5774,36

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GOLIJEŠNICA -PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI GOLIJEŠNICA-PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

5 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2187,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE GOLIJEŠNICA DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELINAK d.o.o. Žepče 4218223700004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


2187,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2187,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2187,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2187,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LJUBATOVIĆI-PONIJEVO-PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI LJUBATOVIĆI-PONIJEVO-PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

18 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9450,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA /NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE LJUBATOVIĆI I STAJALIŠTE PONIJEVO, DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELINAK d.o.o. Žepče 4218223700004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9449,57

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9449,57

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9449,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9449,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GORNJA MATINA - PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI GORNJA MATINA-PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

28 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE GORNJA MATINA DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELINAK d.o.o. Žepče 4218223700004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


14699,15

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14699,15

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14699,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14699,15

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KARAULA-PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI KARAULA-PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

15 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7875,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE KARAULA DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELINAK d.o.o. Žepče 4218223700004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


7874,36

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7874,36

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7874,36

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7874,36

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GORNJA OZIMICA-PERKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI GORNJA OZIMICA-PERKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

75 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA /NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE GORNJA OZIMICA DO ŠKOLE PERKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BEĆIROVIĆ D.O.O. 4218612190003 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


28350,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

28350,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28350,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

RADUNICE, GROMILICE-LUG-BRANKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI RADUNICE, GROMILICE-LUG-BRANKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

16 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE RADUNICE I STAJALIŠTE GOMILICE DO ŠKOLE LUG-BRANKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Jukić doo Žepče 4218478520000 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


14000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GORNJI BRANKOVIĆI-LUG-BRANKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI GORNJI BRANKOVIĆI -LUG BRANKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

30 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16275,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE GORNJI BRANKOVIĆI DO ŠKOLE LUG-BRANKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Jukić doo Žepče 4218478520000 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


16275,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

16275,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16275,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16275,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GOLIJEŠNICA-LUG-BRANKOVIĆI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI GOLIJEŠNICA-LUG-BRANKOVIĆI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

55 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26950,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA/NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE GOLIJEŠNICA DO ŠKOLE LUG-BRANKOVIĆI

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Jukić doo Žepče 4218478520000 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


26950,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

26950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

DOLINA-GLOBARICA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI DOLINA-GLOBARICA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

13 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11375,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE DOLINA DO ŠKOLE GLOBARICA

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Faz tour d.o.o 4218016150002 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


11375,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11375,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11375,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11375,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

FOJNICA-BRADIĆI-GLOBARICA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI FOJNICA, BRADIĆI - GLOBARICA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

14 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13475,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE FOJNICA, STAJALIŠTE BRADIĆI DO ŠKOLE GLOBARICA

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Faz tour d.o.o 4218016150002 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


13475,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

13475,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13475,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13475,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KULA-PONIJEVO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI KULA-PONIJEVO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

24 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE KULA DO ŠKOLE PONIJEVO

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Prometnik doo 4218186070003 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


23100,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23100,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

RADOJČIĆI-PONIJEVO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI RADOJČIĆI -PONIJEVO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

34 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE RADOJČIĆI DO ŠKOLE PONIJEVO

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIZIK D.O.O. ŽEPČE 4218078930004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


35598,30

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

35598,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35598,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35598,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

PIRE-ADŽE-PONIJEVO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI PIRE-ADŽE-PONIJEVO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

16 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE PIRE, STAJALIŠTE ADŽE DO ŠKOLE PONIJEVO

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIZIK D.O.O. ŽEPČE 4218078930004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


19600,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LJUBATOVIĆI-GORNJE PONIJEVO-PONIJEVO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA NA RELACIJI LJUBATOVIĆI-GORNJE PONIJEVO-PONIJEVO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

36 UČENIKA

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ŠKOLSKA NASTAVNA 2018/2019 GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

STAJALIŠTE LJUBATOVIĆI I STAJALIŠTE PONIJEVO DO ŠKOLE PONIJEVO

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIZIK D.O.O. ŽEPČE 4218078930004 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


18900,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

18900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
773-1-2-1-5-5/18
PODIJELI: