Usluge prijevoza učenika u nastavnoj 2021/2022. godini

Datum objave: 23.08.2021. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

88-1-2-1-5-4/21


Broj obavještenja o nabavci 88-1-2-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ
IDB/JIB 4218246660000
Kontakt osoba Mujesira Kevrić
Adresa Perunska 24
Poštanski broj 71330 Vareš (bhp sa)
Općina/Grad Vareš
Telefon (032) 465-325
Faks (032) 465-324
Elektronska pošta vmajdan@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika u nastavnoj 2021/2022

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU OŠ "Vareš Majdan" Vareš u nastavnoj 2021/2022. godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika u nastavnoj 2021/2022

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relacijama:
Budoželje- Pajtov Han - Vareš Majdan
Striježevo- Vareš Majdan

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

27

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34930,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.09.2021. - 17.06.2022. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vareš Majdan

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LJALJIĆ-TURS ČELIĆ 4209376960006 Čelić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

54166,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

54166,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54166,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54166,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika u nastavnoj 2021/2022

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u nastavnoj 2021/2022. godini, auto dan na relacijama:
Stupni Do - Vareš Majdan
Neprivaj - Dabravine
Kokoščići - Dabravine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

14

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41138,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.09.2021.- 17.06.2022. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vareš Majdan i Dabravine

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LJALJIĆ-TURS ČELIĆ 4209376960006 Čelić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

60138,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

60138,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60138,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60138,75

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
88-1-2-1-5-4/21
PODIJELI: