Usluge pripremanja školskih obroka

Datum objave: 28.06.2019. 15:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2907-1-2-28-5-2/19Broj obavještenja o nabavci 2907-1-2-28-3-1/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "ĆAMIL SIJARIĆ" SARAJEVO
IDB/JIB 4200167280009
Kontakt osoba Jasmina Husić
Adresa Braće Mulić 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 543-196
Faks (033) 544-301
Elektronska pošta oscamils@bih.net.ba
Internet adresa www.oscsijaricsa.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.9.2019. - 31.8.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

249000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge pripremanja školskih obroka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge pripremanja školskih obroka za potrebe JU OŠ " Ćamil Sijarić "

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55523100-3 Usluge školskih obroka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

52.440 dnevnih menija i 23.760 užina

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ"
Braće Mulić 16
71000 Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NERRO D.O.O. SARAJEVO 4201254460001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

249891,28

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

249891,28

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

249891,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

249891,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2907-1-2-28-5-2/19
PODIJELI: