Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Datum objave: 25.08.2021. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1157-1-2-238-5-440/21


Broj obavještenja o nabavci 1157-1-2-238-3-263/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Vesna Marić
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.8.2021. - 23.8.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

422956,84

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90721800-5 Usluge zaštite od prirodnih neprilika ili opasnosti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. GRADIŠKA 4401041350007 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

422956,84

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

422956,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

422956,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-238-5-440/21
PODIJELI: