Usluge provođenja zajedničke komunalne potrošnje u 2016. godini

Datum objave: 28.12.2016. 12:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1121-1-2-2-9-95/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1121-1-2-2-5-17/16
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge provođenja zajedničke komunalne potrošnje u 2016. godini


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90610000-6 Usluge čišćenje i metenja ulica


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D. 4401147930002 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
196540,63

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.2.2016. - 31.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.2.2016.

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14992,39 29.2.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
2 21081,52 1.4.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
3 28167,56 3.5.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
4 18954,50 1.6.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
5 18486,44 1.7.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
6 16869,89 1.8.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
7 17786,61 1.9.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
8 21409,58 30.9.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
9 19526,06 1.11.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
10 19075,14 1.12.2016. KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-2-2-9-95/16
PODIJELI: